جشنواره

اهداف جشنواره

ارائه الگوهای مناسب برای ترویج مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه های اقتصادی در حوزه سلامت

ادامه مطلب

شرکت کنندگان جشنواره

- بخش عمومی: شهروندان، کارکنان دولت و بخش خصوصی، انجمن­ های مدنی، تشکل ­های مردمی، فعالان فرهنگی و هنری، اصحاب رسانه، معلمان و اصناف و کلیه علاقمندان بدون محدودیت سن و جنس

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

:: مقررات عمومی جشنواره

در نخستین جشنواره ملی مشارکت اجتماعی سلامت، داوری آثار از لحاظ فنی و محتوایی مورد توجه قرار خواهد گرفت ومتقاضیان می­توانند در تمامی رشته­ های جشنواره شرکت کرده و در هر رشته، حداکثر سه اثر ارسال نمایند.

ادامه مطلب