اخبار تصویری - آرشیو

مرکز قلب شاهرود بیمارستان امام حسین (ع) مستقل می شود
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

مرکز قلب شاهرود بیمارستان امام حسین (ع) مستقل می شود

رییس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت: مرکز قلب شاهرود با راه اندازی بخش‌های تکمیلی مانند اکوکاردیوگرافی مری و جراحی قلب در کنار بخش قلب بیماستان امام حسین (ع) از این بیمارستان مستقل می‌شود.

ادامه مطلب