اخبار تصویری - آرشیو

بازدید اعضای بورد تخصصی دندان پزشکی وزارت بهداشت از دانشگاه
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

بازدید اعضای بورد تخصصی دندان پزشکی وزارت بهداشت از دانشگاه

اعضای بورد تخصصی دندان پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای نهایی شدن مجوز موافقت اصولی رشته دندان پزشکی و به منظور بررسی پیشرفت ها، امکانات، فعالیت ها و اقدامات دانشکده دندان پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بازدید کردند

ادامه مطلب