تصویر

هفته غذا : بازدید از مدارس و آموزش اصول تغذیه صحیح توسط کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی

هفته غذا : بازدید از مدارس و آموزش اصول تغذیه صحیح توسط کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی

با توجه به هفته جهانی غذا، و اهمیت تغذیه صحیح در میان دانش آموزان، کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو طی بازدید از مدارس به آموزش تغذیه صحیح با مواد غذایی سالم پرداختند.

ادامه مطلب