فیلم

هفته غذا : بازدید از مدارس و آموزش اصول تغذیه صحیح توسط کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی

هفته غذا : بازدید از مدارس و آموزش اصول تغذیه صحیح توسط کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی

با توجه به هفته جهانی غذا، و اهمیت تغذیه صحیح در میان دانش آموزان، کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو طی بازدید از مدارس به آموزش تغذیه صحیح با مواد غذایی سالم پرداختند.

ادامه مطلب
موشن گرافی طرح دارویاری، نحوه پرداخت بیمه ها

موشن گرافی طرح دارویاری، نحوه پرداخت بیمه ها

با توزیع یارانه دارو از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره در طرح دارویاری، میزان پرداختی از جیب بیمار شامل ۳۶۶ قلم دارو و ۱۲۰ قلم داروی بدون نسخه یا OTC جهت بیماران مزمن، تغییری نکرده و ثابت مانده است و سهم پرداخت بیمه ها افزایش پیدا کرده است.

ادامه مطلب