جراحی عمومی

متخصص جراحی عمومی 

 

 مختصری از مهمترین خدمات درمانی این گروه تخصصی :


جراحی های لاپاراسکوپی و چاقی

از مهمترین جراحی هایی که امکان انجام آنها به روش لاپاراسکوپی وجود دارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • جراحی خارج کردن کیسه صفرا (کُله سیستکتومی) در بیماران دچار سنگ و التهاب کیسه صفرا
 • جراحی تومورهای دستگاه گوارش
 • جراحی های فوندوپلیکاسیون برای درمان بیماری ریفلاکس معده به مری و ترمیم فتق های معده به مری (فتق هیاتال)
 • جراحی ترمیم فتق های کشاله ران
 • جراحی برداشتن آپاندیس

جراحی های روده بزرگ ( کولورکتال)

تومورها و بیماری های نواحی کولورکتال (روده بزرگ، راست روده و اطراف مقعد)، از شایعترین بیماری هایی هستند که در جوامع مختلف بروز می کنند و تشخیص و درمان به موقع این بیماری ها ، به خصوص سرطان ها، تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت زندگی این بیماران و افزایش امید به زندگی ایشان دارد. برخی از مهمترین آنها عبارت اند از:

 • جراحی انواع تومورها و بدخیمی های نواحی روده بزرگ، راست روده و اطراف مقعد
 • جراحی برداشتن کامل کولون در بیماران دچار پولیپ های متعدد، زخم و التهاب منتشر روده یا یبوست مقاوم به درمان
 • جراحی بیماری های مقعد و اطراف آن از جمله فیشر (شقاق)، همورویید (بواسیر) و توده های مختلف
 • جراحی انسدادهای مکانیکی و حرکتی روده


سایر جراحی ها

 • جراحی تومورهای پستان با امکان حفظ پستان یا برداشتن کامل پستان
 • جراحی توده ها و سرطان های غده تیرویید و پاراتیرویید
 • جراحی ترمیم انواع فتق های جدار شکم
 • جراحی توده های زیر پوست، آبسه ها و توده های غدد لنفاوی نواحی مختلف از جمله گردن
 • مدیریت بیماران ترومایی (دچار آسیب های ناشی از حوادث و ضربه ها) و سوختگی های حاد
 • جراحی های اورژانسی شکم در مواردی از قبیل انسداد روده، التهاب حاد صفاق (پریتونیت)، سوراخ شدگی معده یا سایر احشا، ایسکمی مزانتر، التهاب حاد آپاندیس (آپاندیسیت)، آبسه های داخل شکمی، آسیب های احشایی ناشی از ضربات و حوادث، پیچ خوردگی تخمدان، فتق های مسدود شده