راهنمای نمونه گیری ادرار ۲۴ ساعته

  • اولین ادرار صبحگاهی خود را در ساعتی معین مثل 7 صبح دور بریزید.
  • پس از آن، همه ادرار خود را تا روز بعد در ظرفی تمیز و خشک جمع آوری کنید.
  • صبح روز بعد، در همان ساعت معین روز قبل، ادرار خود را درون ظرف بریزید.
  • نمونه را هرچه سریعتر به آزمایشگاه منتقل کنید.
  • در مدت نمونه­گیری، ظرف ادرار را در جای خنک نگهداری کنید.


لینک دانلود فایل