راهنمای نمونه گیری ادرار

​​​​​​

  • جهت تهیه نمونه ادرار حتما بایستی اولین ادرار صبحگاهی جمع­آوری شود.
  • ابتدا موضع را به طور کامل شسته و آبکشی نمایید.
  • مراقب باشید تا لبه و سطح داخلی ظرف با انگشتان و بدن شما تماس پیدا نکند.
  • حداقل به میزان نصف ظرف، ادرار جمع­آوری شود.
  • درپوش ظرف را کاملا بسته و در جایگاه تعبیه شده قرار دهید.

 


لینک دانلود فایل