نحوه پذیرش

نحوه پذیرش بیماران و انجام ام آر آی در پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 

 

 

 

برای انجام ام_آر_آی در ابتدا بیماران باید توسط پزشک معالج (متخصص یا فوق تخصص)ویزیت شوند ثبت نسخه الکتریکی از جانب پزشک معالج به انجام برسد .

پس از ارئه نسخه به واحد پذیرش بخش ام_آر_آی نوبت دهی و ایجاد آمادگی های لازم از جمله انجام آزمایشهای اوره و کراتینین برای ام_آر_آی با تزریق به انجام میرسد و معمولا از زمان اخذ نوبت تا انجام MRI  برای بیماران سرپایی و نوع ام_آر_آی درخواستی ممکن است تا 48 ساعت بعد از زمان درخواست  به انجام برسد.( بجز بیماران بستری که معمولاٌ  ام_آر_آی در همان روز به انجام خواهد رسید)

بعد از نوبت دهی ، بیمار باید در موعد مقرر برای انجام ام_آر_آی در کلینیک حاضرشود.

نوبت دهی براساس نوع ام_آر_آی انجام می شود به این صورت که:

 • از ساعت ۷:۳۰ تا ۹ انجام  ام آر آی های تخصصی و با تزریق MRA,MRV,MRCP,brain,Abd-Pelvisو....برای بیماران سرپایی انجام می شود.
 • ۹ تا ۱1  ام_آر_آی بیماران بستری انجام می شود.
 • ۱۱تا 12:30 مجددا ام_آر_آی تخصصی و با تزریق بیماران سرپایی انجام می شود.
 • ۱۲:۳۰ تا ۱۴  ام_آر_آی  مغز، مچ دست، مچ پا و ... بیماران سرپایی انجام می شود.
 • ۱۴تا ۱۹:۳۰  ام_آر_آی  اندام فوقانی -تحتانی (شانه ، زانو) وستون فقرات بیماران سرپایی انجام می شود.
 • ۱۹:۳۰تا ۲۳  ام_آر_آی ستون فقرات بیماران سرپایی انجام می شود.

*روزهای جمعه ام_آر_آی با تزریق انجام نمی شود.

زمان انجام ام_آر_آی طولانی تر از سی تی اسکن و رادیولوژی است که این امر صبر و همکاری بیمار را می طلبد، که زمان انجام ام_آر_آی برای هر عضو به این صورت است.

 • ام_آر_آی  مغز: ۸ الی ۲۰ دقیقه
 • ام_آر_آی  ستون فقرات: ۵ الی ۱۰ دقیقه
 • ام_آر_آی  اندام ها و مفاصل: ۱۰الی ۱۵ دقیقه
 • ام_آر_آی شکم و لگن: ۱۰ الی ۲۰ دقیقه
 • ام_آر_آی تخصصی و فوق تخصصی ۳۰ دقیقه الی ۱ساعت