راهنمای نمونه گیری آزمایش OGTT خانم های باردار

خانم محترم:

  • برای انجام آزمایش ساعت 7:30 دقیقه در آزمایشگاه حضور داشته باشید.
  • در زمان مراجعه به آزمایشگاه باید ناشتا باشید.
  • در این آزمایش 3 بار خون گیری از شما بعمل خواهد آمد.
  • ابتدا یک نمونه خون ناشتا از شما گرفته میشود.
  • سپس یک بسته(قوطی) حاوی پودر قند به شما داده می شود که باید آن را پس از حل کردن در آب( حدود یک لیوان) در کمتر از 5 دقیقه میل نمایید.
  • نمونه گیری های بعدی، راس ساعت اول و دوم پس از خوردن پودرها انجام خواهد شد.

در فاصله نمونه گیری چیز دیگری میل ننموده و از فعالیت شدید خودداری نمایید


لینک دانلود فایل