اخبار جلسات مدیریت بودجه، برنامه ریزی و پایش عملکرد

برگزاری جلسه‌ی بررسی بودجه عملکرد ۱۴۰۰ و بودجه پیشنهادی۱۴۰۱دانشگاه

برگزاری جلسه‌ی بررسی بودجه عملکرد ۱۴۰۰ و بودجه پیشنهادی۱۴۰۱دانشگاه گالری

در مورخه ۲۴ام تیرماه، در محل دفتر مدیر محترم برنامه‌ریزی، بودجه و پایش عملکرد و با حضور آقای باقری مدیر واحد وکارشناسان محترم، جلسه‌ای جهت مرور و تحلیل بودجه عملکرد۱۴۰۱ و بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ تشکیل گردید، در ضمن با توجه به تبادل اطلاعات و تجربیات همه‌ی همکاران محترم پیشنهاداتی ارائه و مصوباتی نیز جهت تکمیل بودجه‌های مذکور به انجام رسید.

ادامه مطلب