اخبار جلسات مدیریت منابع انسانی

جلسه هماهنگی و ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارشناسان ستادی

جلسه هماهنگی و ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارشناسان ستادی گالری

به منظور برنامه ریزی و هماهنگی های درون‌بخشی  و ارتقاء سطح دانش و آگاهی اطلاعات کارشناسان مربوطه ، جلسه ای در مورخه  ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ و در محل دفتر مدیریت منابع انسانی دانشگاه  برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

ادامه مطلب
جلسه تصمیم گیری ، بررسی شیوه نامه های آزمون جذب و بکارگیری منشی بخش بیمارستان های امام حسین(ع) و بهار

جلسه تصمیم گیری ، بررسی شیوه نامه های آزمون جذب و بکارگیری منشی بخش بیمارستان های امام حسین(ع) و بهار گالری

جلسه برنامه‌ریزی جذب نیروی منشی توسط شرکت تلاشگران تاش در مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ در محل دفتر مدیریت منابع انسانی با حضور مدیر محترم منابع انسانی ، اعضاء شرکت مذکور و مدیران و کارشناسان مربوطه برگزار گردید .

ادامه مطلب
جلسه بررسی تسریع و تسهیل در انجام فرآیند مشمول تبدیل وضعیت

جلسه بررسی تسریع و تسهیل در انجام فرآیند مشمول تبدیل وضعیت گالری

پیرو جلسه مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ، نشستی در مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ با حضور مدیر محترم منابع انسانی و کارشناسان مربوطه در محل دفتر مدیریت منابع انسانی تشکیل و مقرر گردید کارشناسان مربوطه نسبت به تسریع، تسهیل و ارتقاء فرآیندهای کاری در موعد مقرر اهتمام ورزند.

ادامه مطلب
جلسه نیاز‌سنجی و بررسی مشکلات نیروی انسانی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بیمارستان بهار

جلسه نیاز‌سنجی و بررسی مشکلات نیروی انسانی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بیمارستان بهار گالری

جلسه‌ای مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ با حضور مدیر محترم منابع انسانی دانشگاه ، رییس محترم اداره پرستاری و مترون محترم بیمارستان بهار و بهمراه کارشناس مربوطه در محل دفتر مدیریت منابع انسانی برگزار گردید. ضمن بحث و بررسی نیازهای نیروی انسانی مرکز فوق تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم گردید.

ادامه مطلب
جلسه بررسی نحوه و چگونگی تسریع و تسهیل در انجام فرآید تبدیل وضعیت پرسنل مشمول

جلسه بررسی نحوه و چگونگی تسریع و تسهیل در انجام فرآید تبدیل وضعیت پرسنل مشمول گالری

به منظور بهینه‌سازی و استاندارد نمودن فرآیند‌های مربوطه نشستی با حضور مدیر محترم منابع انسانی، مدیر محترم توسعه سازمان و تحول اداری و کارشناسان مربوطه در محل دفتر مدیریت منابع انسانی تشکیل و مقرر گردید کارشناسان مربوطه نسبت به تسریع ، تسهیل و ارتقاء فرآیندهای کاری در موعد مقرر اهتمام ورزند.

ادامه مطلب
جلسه بررسی مشکلات و برنامه‌های پرسنل شاغل در مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

جلسه بررسی مشکلات و برنامه‌های پرسنل شاغل در مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گالری

جلسه‌ای مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در محل دفتر مدیریت منابع انسانی با حضور مدیر محترم منابع انسانی، مدیر محترم اداره پرستاری، جانشین مرکز فوریتهای پزشکی به‌همراه کارشناسان مربوطه برگزار گردید که ضمن بحث و بررسی، در خصوص موارد مطروحه اتخاذ تصمیم گردید.

ادامه مطلب
جلسه نیاز‌سنجی و بررسی مشکلات نیروی انسانی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بیمارستان امام حسین (ع)

جلسه نیاز‌سنجی و بررسی مشکلات نیروی انسانی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بیمارستان امام حسین (ع) گالری

جلسه‌ای مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ با حضور مدیر محترم منابع انسانی دانشگاه ، رییس محترم اداره پرستاری و مترون محترم بیمارستان و بهمراه کارشناس مربوطه در محل دفتر مدیریت منابع انسانی برگزار گردید. ضمن بحث و بررسی نیازهای نیروی انسانی مرکز فوق تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم گردید.

ادامه مطلب
جلسه مشترک مدیر منابع انسانی و همکاران محترم معاونت بهداشتی به منظور بررسی و توزیع صحیح نیروی انسانی در واحدهای تابعه

جلسه مشترک مدیر منابع انسانی و همکاران محترم معاونت بهداشتی به منظور بررسی و توزیع صحیح نیروی انسانی در واحدهای تابعه گالری

جلسه مشترک در مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ بین مدیر محترم منابع انسانی دانشگاه و معاون محترم فنی معاونت بهداشتی و کارشناسان مربوطه در محل دفتر مدیر محترم منابع انسانی در خصوص بررسی و توزیع صحیح نیروی انسانی واحدهای صفی حوزه آن معاونت برگزار شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

ادامه مطلب
جلسه بررسی نیروهای معاونت بهداشتی

جلسه بررسی نیروهای معاونت بهداشتی گالری

جلسه بررسی نیروهای شاغل در معاونت بهداشتی در محل دفتر مدیریت منابع انسانی دانشگاه با حضور مدیر محترم منابع انسانی، معاون فنی معاونت بهداشتی و کارشناسان مربوطه برگزار گردید.

ادامه مطلب
جلسه بررسی و رفع موانع و پاسخگویی به مشکلات مربوط به آزمون استخدامی

جلسه بررسی و رفع موانع و پاسخگویی به مشکلات مربوط به آزمون استخدامی گالری

جلسه بررسی و رفع موانع و پاسخگویی به مشکلات مربوط به آزمون استخدامی با حضور جمعی ازمتقاضیان توسط مدیر محترم منابع انسانی دانشگاه و مدیر محترم دفتر پرستاری دانشگاه به همراه کارشناسان ستادی در محل دفتر مدیریت منابع انسانی دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب