گالری تصاویر - آرشیو

به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

بازدید ۳ ساعته رییس دانشگاه و مدیران همراه از طرح توسعه بیمارستان امام حسین(ع) گالری

صبح امروز دکتر شیبانی رییس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، معاونین درمان و توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی ، مدیر حراست ، رییس بیمارستان امام حسین (ع) و کارشناسان مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه، در بازدیدی ۳ ساعته از نزدیک در جریان روند پیشرفت طرح توسعه مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام حسین(ع) شاهرود قرار گرفتند.

ادامه مطلب