گالری فیلم - آرشیو

بدانیم و اقدام کنیم

پادکست :چرا در ایران، مصرف نمک ید دار توصیه می شود؟

به مدیریت روابط عمومی دانشگاه : ید ماده مغذی ضروری برای فعالیت غده تیروئید و ماده اصلی در ساختمان هورمون های تیروئیدی است که این هورمون ها، با تنظیم متابولیسم بدن، بر بیشتر اندام های بدن اثر می گذارند و برای تکامل و عملکرد طبیعی بدن، مغز و دستگاه عصبی، حفظ گرمای بدن و انرژی ضروری هستند.بدن انسان در اوایل دوران کودکی، بلوغ و دوران های حاملگی و شیر دادن بانوان به نوزادان، به میزان بیشتری به ید نیاز دارد و دریافت مقدار کافی آن اهمیت حیاتی دارد.

ادامه مطلب