اسلاید شو - آرشیو

وبینار تشخیص و درمان فشارخون کودکان مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر افسانه صادقیان متخصص بیماری های کودکان برگزار شد.
وبینار تشخیص و درمان فشارخون کودکان مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر افسانه صادقیان متخصص بیماری های کودکان برگزار شد.

وبینار تشخیص و درمان فشارخون کودکان مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر افسانه صادقیان متخصص بیماری های کودکان برگزار شد.

ادامه مطلب