اسلاید شو - آرشیو

وبینار مدیریت اورژانس های مامایی مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم سکینه کلاهدوزان متخصص زنان و زایمان برگزار شد.
وبینار مدیریت اورژانس های مامایی مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم سکینه کلاهدوزان متخصص زنان و زایمان برگزار شد.

وبینار مدیریت اورژانس های مامایی مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم سکینه کلاهدوزان متخصص زنان و زایمان برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار تازه های مراقبت های پرستاری در آسم مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر نزهت السادات تقوی دکتری آموزش عالی و کارشناس ارشد پرستاری برگزار شد.
وبینار تازه های مراقبت های پرستاری در آسم مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر نزهت السادات تقوی دکتری آموزش عالی و کارشناس ارشد پرستاری برگزار شد.

وبینار تازه های مراقبت های پرستاری در آسم مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر نزهت السادات تقوی دکتری آموزش عالی و کارشناس ارشد پرستاری برگزار شد.

ادامه مطلب