اسلاید شو - آرشیو

وبینار تازه های مراقبت های پرستاری در بیماری های قلبی و عروقی مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین باقری دکتری پرستاری برگزار شد.
وبینار تازه های مراقبت های پرستاری در بیماری های قلبی و عروقی مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین باقری دکتری پرستاری برگزار شد.

وبینار تازه های مراقبت های پرستاری در بیماری های قلبی و عروقی مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین باقری دکتری پرستاری برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار تسهیل چالش های تغذیه با شیرمادر برای نوزادان اواخر نارسی، اصول و روش های شیردهی مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر محمد حسین کلانتر فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد نوزادان برگزار شد.
وبینار تسهیل چالش های تغذیه با شیرمادر برای نوزادان اواخر نارسی، اصول و روش های شیردهی مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر محمد حسین کلانتر فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد نوزادان برگزار شد.

وبینار تسهیل چالش های تغذیه با شیرمادر برای نوزادان اواخر نارسی، اصول و روش های شیردهی مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر محمد حسین کلانتر فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد نوزادان برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری وبینار خوشایندسازی زایمان طبیعی مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر افسانه کرامت دکتری بهداشت خانواده برگزار شد.
برگزاری وبینار خوشایندسازی زایمان طبیعی مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر افسانه کرامت دکتری بهداشت خانواده برگزار شد.

برگزاری وبینار خوشایندسازی زایمان طبیعی مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر افسانه کرامت دکتری بهداشت خانواده برگزار شد.

ادامه مطلب