اسلاید شو - آرشیو

برگزاری وبینار اخلاق حرفه ای مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر سید شاهرخ آقایان متخصص روانپزشکی برگزار شد.
برگزاری وبینار اخلاق حرفه ای مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر سید شاهرخ آقایان متخصص روانپزشکی برگزار شد.

برگزاری وبینار اخلاق حرفه ای مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر سید شاهرخ آقایان متخصص روانپزشکی برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار هموویژولانس مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر امیر آتشی دکترای هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون برگزار شد.
وبینار هموویژولانس مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر امیر آتشی دکترای هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون برگزار شد.

وبینار هموویژولانس مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر امیر آتشی دکترای هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون برگزار شد.

ادامه مطلب