اسلاید شو - آرشیو

وبینار احیای قلبی ریوی بزرگسالان ویژه پزشکان مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر جواد نوریان متخصص بیهوشی برگزار شد.
وبینار احیای قلبی ریوی بزرگسالان ویژه پزشکان مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر جواد نوریان متخصص بیهوشی برگزار شد.

وبینار احیای قلبی ریوی بزرگسالان ویژه پزشکان مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر جواد نوریان متخصص بیهوشی برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار احیای قلبی ریوی بزرگسالان ویژه پرستاران مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر جواد نوریان متخصص بیهوشی برگزار شد.
وبینار احیای قلبی ریوی بزرگسالان ویژه پرستاران مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر جواد نوریان متخصص بیهوشی برگزار شد.

وبینار احیای قلبی ریوی بزرگسالان ویژه پرستاران مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر جواد نوریان متخصص بیهوشی برگزار شد.

ادامه مطلب