اسلاید شو - آرشیو

وبینار خودکشی و راه های پیشگیری از آن مربوطه مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای سید شاهرخ آقایان متخصصَ روانپزشکی برگزار شد.
وبینار خودکشی و راه های پیشگیری از آن مربوطه مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای سید شاهرخ آقایان متخصصَ روانپزشکی برگزار شد.

وبینار خودکشی و راه های پیشگیری از آن مربوطه مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای سید شاهرخ آقایان متخصصَ روانپزشکی برگزار شد.

ادامه مطلب