اسلاید شو

کارگاه احیاء پیشرفته بزرگسالان (ACLS) ویژه پرستاران مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر آرش صیدآبادی متخصص طب اورژانس برگزار شد.
کارگاه احیاء پیشرفته بزرگسالان (ACLS) ویژه پرستاران مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر آرش صیدآبادی متخصص طب اورژانس برگزار شد.

کارگاه احیاء پیشرفته بزرگسالان (ACLS) ویژه پرستاران مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر آرش صیدآبادی متخصص طب اورژانس برگزار شد.

ادامه مطلب
کارگاه احیاء پیشرفته بزرگسالان (ACLS) ویژه پزشکان مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر آرش صیدآبادی متخصص طب اورژانس برگزار شد.
کارگاه احیاء پیشرفته بزرگسالان (ACLS) ویژه پزشکان مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر آرش صیدآبادی متخصص طب اورژانس برگزار شد.

کارگاه احیاء پیشرفته بزرگسالان (ACLS) ویژه پزشکان مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر آرش صیدآبادی متخصص طب اورژانس برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار پیشگیری، درمان حاد (الزامات کد۲۴۷) و درازمدت سکته های قلبی مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین شیبانی متخصص بیماری های قلب و عروق برگزار شد.
وبینار پیشگیری، درمان حاد (الزامات کد۲۴۷) و درازمدت سکته های قلبی مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین شیبانی متخصص بیماری های قلب و عروق برگزار شد.

وبینار پیشگیری، درمان حاد (الزامات کد۲۴۷) و درازمدت سکته های قلبی مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین شیبانی متخصص بیماری های قلب و عروق برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار پرفشاری خون در کودکان مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۱۷با دبیری علمی استاد گرامی آقای دکتر حامد طبسی زاده متخصص بیماری های کودکان برگزار شد.
وبینار پرفشاری خون در کودکان مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۱۷با دبیری علمی استاد گرامی آقای دکتر حامد طبسی زاده متخصص بیماری های کودکان برگزار شد.

وبینار پرفشاری خون در کودکان مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۱۷با دبیری علمی استاد گرامی آقای دکتر حامد طبسی زاده متخصص بیماری های کودکان برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار ناباروری تشخیص و درمان مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر مرضیه اسلامی موید متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ ناباروری زنان برگزار شد.
وبینار ناباروری تشخیص و درمان مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر مرضیه اسلامی موید متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ ناباروری زنان برگزار شد.

وبینار ناباروری تشخیص و درمان مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر مرضیه اسلامی موید متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ ناباروری زنان برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار ارزیابی سلامت سالمندی ویژه پزشکان مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی دادگری دکتری بهداشت سالمندی برگزار شد.
وبینار ارزیابی سلامت سالمندی ویژه پزشکان مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی دادگری دکتری بهداشت سالمندی برگزار شد.

وبینار ارزیابی سلامت سالمندی ویژه پزشکان مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی دادگری دکتری بهداشت سالمندی برگزار شد.

ادامه مطلب
کنفرانس تشخیص و درمان بیماری های تیروئید مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سپیده ناظمی فوق تخصص غدد برگزار شد.
کنفرانس تشخیص و درمان بیماری های تیروئید مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سپیده ناظمی فوق تخصص غدد برگزار شد.

کنفرانس تشخیص و درمان بیماری های تیروئید مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سپیده ناظمی فوق تخصص غدد برگزار شد.

ادامه مطلب
ی برگزارکنفرانس درمان های خوراکی و تزریقی در بیماران دیابتی مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سپیده ناظمی فوق تخصص غدد برگزار شد.
ی برگزارکنفرانس درمان های خوراکی و تزریقی در بیماران دیابتی مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سپیده ناظمی فوق تخصص غدد برگزار شد.

ی برگزارکنفرانس درمان های خوراکی و تزریقی در بیماران دیابتی مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سپیده ناظمی فوق تخصص غدد برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری وبینار سلامت باروری در افراد مبتلا به STI مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر شهربانو صالحین دکتری بهداشت باروری برگزار شد.
برگزاری وبینار سلامت باروری در افراد مبتلا به STI مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر شهربانو صالحین دکتری بهداشت باروری برگزار شد.

برگزاری وبینار سلامت باروری در افراد مبتلا به STI مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر شهربانو صالحین دکتری بهداشت باروری برگزار شد.

ادامه مطلب