اسلاید شو

برگزاری وبینار سلامت باروری در افراد مبتلا به STI مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر شهربانو صالحین دکتری بهداشت باروری برگزار شد.
برگزاری وبینار سلامت باروری در افراد مبتلا به STI مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر شهربانو صالحین دکتری بهداشت باروری برگزار شد.

برگزاری وبینار سلامت باروری در افراد مبتلا به STI مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر شهربانو صالحین دکتری بهداشت باروری برگزار شد.

ادامه مطلب
کنفرانس حضوری مدیریت، پیشگیری و درمان سکته قلبی مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین شیبانی متخصص بیماری های قلب و عروق برگزار شد.
کنفرانس حضوری مدیریت، پیشگیری و درمان سکته قلبی مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین شیبانی متخصص بیماری های قلب و عروق برگزار شد.

کنفرانس حضوری مدیریت، پیشگیری و درمان سکته قلبی مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین شیبانی متخصص بیماری های قلب و عروق برگزار شد.

ادامه مطلب
کنفرانس علمی یکروزه موکورمایکوزیس مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر احسان بینش متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری جهت گروه هدف متخصصین داخلی و طب اورژانس و پزشکان عمومی برگزار شد.
کنفرانس علمی یکروزه موکورمایکوزیس مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر احسان بینش متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری برگزار شد.

کنفرانس علمی یکروزه موکورمایکوزیس مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر احسان بینش متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری جهت گروه هدف متخصصین داخلی و طب اورژانس و پزشکان عمومی برگزار شد.

ادامه مطلب
کنفرانس علمی تازه های مراقبت های پرستاری در پرفشاری خون مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ با دبیری علمی استاد گرامی آقای دکتر حسین ابراهیمی دکترای پرستاری برگزار شد.
کنفرانس علمی تازه های مراقبت های پرستاری در پرفشاری خون مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ با دبیری علمی استاد گرامی آقای دکتر حسین ابراهیمی دکترای پرستاری برگزار شد.

کنفرانس علمی تازه های مراقبت های پرستاری در پرفشاری خون مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ با دبیری علمی استاد گرامی آقای دکتر حسین ابراهیمی دکترای پرستاری برگزار شد.

ادامه مطلب
کارگاه احیای قلبی ریوی پایه بزرگسالان ویژه پزشکان مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین امیری لرگانی متخصص طب اورژانس برگزار شد.
کارگاه احیای قلبی ریوی پایه بزرگسالان ویژه پزشکان مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین امیری لرگانی متخصص طب اورژانس برگزار شد.

کارگاه احیای قلبی ریوی پایه بزرگسالان ویژه پزشکان مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین امیری لرگانی متخصص طب اورژانس برگزار شد.

ادامه مطلب
کارگاه احیای قلبی ریوی پایه بزرگسالان ویژه پرستاران مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین امیری لرگانی متخصص طب اورژانس برگزار شد.
کارگاه احیای قلبی ریوی پایه بزرگسالان ویژه پرستاران مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین امیری لرگانی متخصص طب اورژانس برگزار شد.

کارگاه احیای قلبی ریوی پایه بزرگسالان ویژه پرستاران مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین امیری لرگانی متخصص طب اورژانس برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار نقش خدمات مامایی و سلامت باروری در اجرای سیاست های جمعیت مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر افسانه کرامت دکتری بهداشت خانواده برگزار شد.
وبینار نقش خدمات مامایی و سلامت باروری در اجرای سیاست های جمعیت مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر افسانه کرامت دکتری بهداشت خانواده برگزار شد.

وبینار نقش خدمات مامایی و سلامت باروری در اجرای سیاست های جمعیت مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر افسانه کرامت دکتری بهداشت خانواده برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار معرفی و تشخیص اختلال وسواس اجباری مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر سید شاهرخ آقایان متخصص روانپزشکی برگزار شد.
وبینار معرفی و تشخیص اختلال وسواس اجباری مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر سید شاهرخ آقایان متخصص روانپزشکی برگزار شد.

وبینار معرفی و تشخیص اختلال وسواس اجباری مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر سید شاهرخ آقایان متخصص روانپزشکی برگزار شد.

ادامه مطلب