اسلاید شو

وبینار خودکشی و راه های پیشگیری از آن مربوطه مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای سید شاهرخ آقایان متخصصَ روانپزشکی برگزار شد.
وبینار خودکشی و راه های پیشگیری از آن مربوطه مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای سید شاهرخ آقایان متخصصَ روانپزشکی برگزار شد.

وبینار خودکشی و راه های پیشگیری از آن مربوطه مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای سید شاهرخ آقایان متخصصَ روانپزشکی برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار تازه های مراقبت های پرستاری در مولتیپل اسکلروزیس (MS) مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر محبوبه خواجه دکتری پرستاری برگزار شد.
وبینار تازه های مراقبت های پرستاری در مولتیپل اسکلروزیس (MS) مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر محبوبه خواجه دکتری پرستاری برگزار شد.

وبینار تازه های مراقبت های پرستاری در مولتیپل اسکلروزیس (MS) مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر محبوبه خواجه دکتری پرستاری برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار سلامت جنسی در بارداری مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۴با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر شهربانو صالحین دکتری بهداشت باروری برگزار شد.
وبینار سلامت جنسی در بارداری مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۴با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر شهربانو صالحین دکتری بهداشت باروری برگزار شد.

وبینار سلامت جنسی در بارداری مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۴با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر شهربانو صالحین دکتری بهداشت باروری برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار عوارض کلیوی بیماری کرونا و تاثیر آن در پیش آگهی بیماران کرونایی مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.
وبینار عوارض کلیوی بیماری کرونا و تاثیر آن در پیش آگهی بیماران کرونایی مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.

وبینار عوارض کلیوی بیماری کرونا و تاثیر آن در پیش آگهی بیماران کرونایی مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.

ادامه مطلب
موافقت وزارت بهداشت با تاسیس مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

موافقت وزارت بهداشت با تاسیس مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دکتر جمشید حاجتی سرپرست مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی با تاسیس مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به شماره شناسه ۱۱۱۳۲ موافقت کرد. دکتر حمید واحدی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در این خصوص گفت: مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای وزارت بهداشت، با تأسیس و بهره برداری مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای این دانشگاه موافقت کرد. معاون آموزشی دانشگاه اظهار کرد: موافقت مذکور، بر اساس آیین نامه تأسیس و بهره برداری مراکز آموزش مهارتی و حرفه ای و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، به مدت سه سال از تاریخ صدور مجوز معتبر خواهد بود. به گفته وی، این تصمیم، پس از تقاضای دانشگاه، بررسی مستندات و طبق گزارش بازدید آن مرکز به استناد رأی پانزدهمین جلسه کمیسیون مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی وزارت بهداشت، در روز ۹ دی ماه ۱۳۹۹ اخذ شده است. ایشان افزود: مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای با هدف سامان‌دهی آموزش های مهارتی و حرفه‌ای نظام سلامت، استفاده از ظرفیت های موجود در کشور برای تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه سلامت، ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی حرفه ای و استفاده از اعضای هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود راه اندازی شده است.

ادامه مطلب
دومین دوره آزمون کشوری بخش نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان متخصص طرح ملی کووید برگزار گردید.
دومین دوره آزمون کشوری بخش نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان متخصص طرح ملی کووید برگزار گردید.

دومین دوره آزمون کشوری بخش نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان متخصص طرح ملی کووید برگزار گردید.

آزمون بخش نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان متخصص صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ در دو سطح و بصورت الکترونیک در محل سالن مجازی دانشکده پزشکی برگزار گردید. مجری برگزاری این آزمون مدیریت امور آموزشی معاونت آموزشی بوده و با همکاری واحد فناوری اطلاعات دانشگاه این آزمون برگزار گردید.

ادامه مطلب
وبینار سلامت جنسی زوجین مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۷با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر ناصرمقربیان متخصص ارولوژی فلوشیپ آندرولوژی برگزار شد.
وبینار سلامت جنسی زوجین مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۷با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر ناصرمقربیان متخصص ارولوژی فلوشیپ آندرولوژی برگزار شد.

وبینار سلامت جنسی زوجین مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۷با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر ناصرمقربیان متخصص ارولوژی فلوشیپ آندرولوژی برگزار شد.

ادامه مطلب