فرم ثبت فعالیت های اجتماعی داوطلبانه

 • 0
 • سمت خود را مشخص نمایید*فقط یکی انتخاب کنید
  دانشجو
  کارمند
  عضو هیات علمی
  1
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • کد ملی*ده رقم را کامل وارد کنید
  3
 • مرتبه علمی*نام کامل
  4
 • مدرک تحصیلی*نام کامل
  5
 • رشته تحصیلی*نام کامل
  6
 • دانشکده*نام کامل
  7
 • سابقه هیات علمی*نام کامل
  8
 • نام و نام خانوادگی کارمند*نام کامل
  9
 • کد ملی کارمند*ده رقم را کامل وارد کنید
  10
 • نوع استخدام*نام کامل
  11
 • مدرک تحصیلی کارمند*نام کامل
  12
 • رشته تحصیلی کارمند*نام کامل
  13
 • محل خدمت*نام کامل
  14
 • سابقه کاری*نام کامل
  15
 • نام و نام خانوادگی دانشجو*نام کامل
  16
 • کد ملی دانشجو*ده رقم را کامل وارد کنید
  17
 • رشته تحصیلی دانشجو*نام کامل
  18
 • مقطع تحصیلی دانشجو*نام کامل
  19
 • دانشکده دانشجو*نام کامل
  20
 • در صورت مثبت بودن پاسخ در انتها نسبت به بارگذاری مستندات اقدام فرمایید. 1- آیا در اردوهای جهادی شرکت نموده اید ؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  21
 • عنوان اردو*نام کامل
  22
 • 2- آیا فعالیت های داوطلبانه در جهت خدمت در مساجد داشته اید ؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  23
 • عنوان فعالیت*نام کامل
  24
 • 3- آیا در اداره یا سازمان های مردم نهاد و خیریه حوزه سلامت دانشگاه فعالیت داشته اید ؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  25
 • عنوان فعالیت در سازمان های مردم نهاد*نام کامل
  26
 • 4- آیا تا کنون در هلال احمر فعالیت داشته اید ؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  27
 • عنوان فعالیت در هلال احمر*نام کامل
  28
 • 5- آیا در انجمن های مختلف دانشگاه عضویت داشته اید ؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  29
 • عنوان فعالیت در انجمن های مختلف*نام کامل
  30
 • 6- آیا تا کنون در فعالیت های اجتماعی جایزه یا تقدیر نامه در یافت کرده اید ؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  31
 • عنوان جایزه یا تقدیر نامه*نام کامل
  32
 • 7- آیا علاقمند به مشارکت در فعالیت های اجتماعی هستید ؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  33
 • حیطه فعالیت مورد علاقه*نام کامل
  34
 • 8- آیا تا کنون در جشنواره ها ( گردهمایی و همایش های فرهنگی .-اجتماعی و هنری ) شرکت نموده اید ؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  35
 • عنوان جشنواره*نام کامل
  36
 • 9- آیا تا کنون در کمیته ها یا مدیریت و یا انجمن های عام المنفعه مانند خیریه ، سالمندان ، کودکان بد سرپرست ،بی سرپرست و ...) مشارکت داشته اید ؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  37
 • عنوان مشارکت*نام کامل
  38
 • آپلود مستندات خدمات جهادی*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   39