صدور تائیدیه و ریز نمرات برای مقاطع بالاتر

الف :مدارک مورد نیاز جهت صدور تائیدیه و ریز نمرات برای مقاطع بالاتر
 

  1. نامه از آموزش دانشگاه درخواست کننده
  2. نامه  صندوق های رفاه

 

الف) تا 6 ماه بعد از فارغ التحصیلی نیاز به نامه صندوق رفاه نمی‌باشد ولی بعد از 6ماه نیاز به نامه می باشد.

 

ب) پرداخت فیش های صندوق رفاه باید به روز باشد یعنی تا تاریخ درخواست پرداخت شده باشد و نیازی به تسویه حساب کامل نمی‌باشد.

 

ج) در نامه ریزنمرات برای مقاطع بالاتری که رشته قبولی شخص غیر مرتبط با رشته تحصیلی مقطع قبل باشد  فقط ریز نمرات دروس عمومی به صورت کامل و حداکثر 8 واحد از دروس تخصصی برای وی ارسال می‌گردد

 

د) در رشته های مشمول طرح اگر  رشته قبولی غیر مرتبط با رشته مقطع قبلی و دانشگاه قبولی غیراز  دانشگاههای وزارت بهداشت  باشد نامبرده  حتماً  باید طرح را گذرانده باشد در غیر اینصورت ریزنمرات ارسال نمیگردد.

 

ر) نامه از طریق اداره پست و بصورت محرمانه ارسال می‌گردد.

 

 


لینک دانلود فایل