کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

خانم میترا طاهری

 

رشته تحصیلی: علوم تربیتی

مقطع تحصیلی:لیسانس

سمت: کارشناس امور آموزشی

شماره اتاق: 425

شماره تلفن مستقیم: 32395005

رشته های مقاطع تحصیلات تکمیلی