فرم های ثبت نام

 

فرمهای تشکیل پرونده

جهت دریافت فرم ها روی گزینه دانلود فایل کلیک نمایید و پس از تکمیل، فایل تکمیل  شده و پرینت آنها را به صورت حضوری به دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه تحویل نمایید.

در تکمیل فایلها به نکات زیر دقت بفرمایید:

1- فایلهای تکمیل شده به همراه پرینت  آنها و کلیه مستندات و پیوستها  به صورت حضوری تحویل گرفته می شود

2- فایلهای تکمیل شده در صورتی پذیرفته می شود که درخواست فرد، فرایند تقاضا را طی نموده باشد(مراجعه به فرایند جذب)

برای دریافت فایل  اینجا را کلیک کنید.