فرم پرسشنامه ارزیابی رضایتمندی کارکنان(بیمارستان)

پرسشنامه ارزیابی رضایتمندی کارکنان بیمارستان
 • 0
 • همكار گرامي با سلام و احترام ضمن تشكر از زحمات جنابعالي / سركارعالي پرسشنامه حاضر جهت سنجش رضايتمندي شما از حوزه هاي امورعمومي، مديران، همكاران حوزه خود و خودارزيابي تهیه شده است. خواهشمند است در پاسخگويي دقت لازم را مبذول فرمایید تا از نتايج ارائه شده براي بهبود کیفیت و کمیت بیمارستان استفاده گردد.
  1
 • بخش اول: اطلاعات دمو گرافیک
  2
 • گروه شغلی*
  3
 • وضعیت استخدامی*
  4
 • سن*
  5
 • جنسیت*
  6
 • تحصیلات*
  7
 • سابقه کار*
  8
 • رسته*
  9
 • بخش دوم : امور عمومی
  10
 • 1- به چه میزان از نحوه اطلاع رسانی نامه ها ،اطلاعیه ها و بخش نامه ها اداری و تسهیلاتی حوزه بالادستی رضایت دارید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  11
 • 2- به چه میزان از سکوت و آرامش محیط کار رضایت*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  12
 • 3- به چه میزان از شرایط محیط کار(روشنایی، تهویه،گرمایشی،سرمایشی وامکانات اداری) رضایت دارید*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  13
 • ۴- به چه میزان از حجم كاري تعريف شده براي خود رضايت داريد؟*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربردی تدارد
  14
 • ۵- به چه میزان از بهداشت و نظافت محیط كار رضایت داريد؟*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربرد ندارد
  15
 • ۶- به چه میزان از امكانات رفاهي اولیه، تسهیلات مالي و برنامه هاي تفريحي رضايت داريد؟*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربردی ندارد
  16
 • ۷- به چه میزان از امكانات ارائه شده براي فرزندان (مهدكودك، پرداخت مزاياي مربوط به مهدكودك، تسهیلات ورزشي و تفريحي) رضايت داريد؟*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربردی ندارد
  17
 • ۸- تا چه حد امكانات موجود در محیط كار جهت پیشگیری و ایمنی حین كار كافي مي باشد؟*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربردی ندارد
  18
 • ۹- به چه میزان درمحل كار خود احساس امنیت و ثبات شغلي داريد؟*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربردی ندارد
  19
 • ۱۰- تا چه حد از کمیت و کیفیت كارگاهها و يا كلاس هاي آموزشي تخصصي و عمومي مرتبط با شغل خود رضايت داريد؟*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربردی ندارد
  20
 • ۱۱- ساز و كار ارزيابي عملكرد بیمارستان را تا چه میزان عادلانه تلقي مي نمایید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربردی ندارد
  21
 • ۱۲- به چه میزان بیمارستان به شما فرصت مي دهد تا از اشتباهاتتان درس بگیرید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربردی ندارد
  22
 • ۱۳- به چه میزان با اهداف كوتاه مدت و بلند مدت بیمارستان آشنا هستید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربردی ندارد
  23
 • ۱۴- به چه میزان از حقوق و مزاياي دريافتي با انجام كار محوله رضايت داريد؟*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربردی ندارد
  24
 • ۱۵- به چه میزان در مجموع از فعالیت در اين بیمارستان رضايت داريد؟*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  کاربردی ندارد
  25
 • نقاط ضعف و قوت بیمارستان را بیان نمایید؟*
  26
 • بخش سوم : خود ارزيابي
  27
 • ۱- من به جايگاه شغلي خود علاقمند هستم*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  28
 • ۲- من به ارتقاء دانش و مهارت خود در محیط كاري مي پردازم*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  29
 • ۳- من كارم را به درستي بر اساس فرآيندها و رويه هاي واحد انجام مي دهم*فقط یکی انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  30
 • ۴- من درك كاملي از نقش و مسئولیت هاي خود در واحد مربوطه دارم*فقط یکی انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  31
 • ۵- من به درستي مسئولیت هاي خود را انجام مي دهم*فقط یکی انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  32
 • ۶- من به صورت شفاف با ديگران تعامل مي كنم و به طور منظم بازخورد مي دهم*فقط یکی انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  33
 • ۷- من خلاق هستم*فقط یکی انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  34
 • ۸- من از ايده هاي جديد استقبال مي كنم*فقط یکی انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  35
 • ۹- من به وظايف محوله از سوي مدير مربوطه بها داده و به انجام آن مي پردازم*فقط یکی انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندرام
  36
 • ۱۰- به عملكرد كلي خود در سازمان چه امتیازی می دهید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  کم
  خیلی کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  نظری ندارم
  37
 • نقاط قوت و ضعف خود را در چه مواردي مي دانید؟*
  38
 • براي اثربخشي بیشتر و توسعه حرفه اي خود، دسترسي به چه خدماتي بايد داشته باشید و چه فعالیتهایی لازم است انجام دهید؟*
  39