نوبت دهی تلفنی

تعداد بازدید:۹۵۳۷۸

با شماره گیری شمار 3125 می توانید بصورت تلفنی در تمام ساعات شبانه روز از کلینیک های دانشگاه علوم پزشکی نوبت دریافت نمایید.