آی سی یو ۳

تعداد بازدید:۲۰۹۶

بخش آی سی یو 3

  • رئیس بخش: آقای دکتر رنجبر
  • مسئول بخش: خانم اصفهانی
  • تعداد نیروی بخش:     24   نفر
  • تعداد تخت فعال در بخش:   14  تخت