پست سی سی یو

تعداد بازدید:۱۳۰۸

بخش پست سی سی یو

  • رئیس بخش: آقای دکتر پورمند
  • مسئول بخش: خانم مریم رحیمی
  • تعداد نیروی بخش:     10   نفر
  • تعداد تخت فعال در بخش: 13 تخت