عفونی

تعداد بازدید:۱۹۳۸

بخش عفونی

  • رئیس بخش: آقای دکتر  نزاکتی
  • مسئول بخش: خانم جلال شاهکویی
  • تعداد نیروی بخش:     18   نفر
  • تعداد تخت فعال در بخش:   21  تخت

پزشکان :

  • دکتر  نزاکتی
  • دکتر  بینش