آی سی یو ۲

تعداد بازدید:۱۶۹۵

بخش آی سی یو 2

  • رئیس بخش: آقای دکتر رنجبر
  • مسئول بخش: خانم شفقی
  • تعداد نیروی بخش:     16   نفر
  • تعداد تخت فعال در بخش:   6  تخت