آی سی یو ۱

تعداد بازدید:۱۶۸۴

بخش آی سی یو 1

  • رئیس بخش: آقای دکتر رنجبر
  • مسئول بخش: خانم  میرزایی
  • تعداد نیروی بخش:     17   نفر
  • تعداد تخت فعال در بخش:   6  تخت