سی سی یو

تعداد بازدید:۱۵۹۷

بخش سی سی یو

  • رئیس بخش: خانم دکتر ذوالفقاری
  • مسئول بخش: خانم گلپایگانی
  • تعداد نیروی بخش:     10   نفر
  • تعداد تخت فعال در بخش:   10  تخت

پزشکان :

  • دکتر ذوالفقاری
  • دکتر شیبانی
  • دکتر پورمند
  • دکتر هماتاش
  • دکتر امیرسرداری