اعصاب و روان

تعداد بازدید:۳۲۶۵

بخش اعصاب و روان

  • رئیس بخش: آقای دکتر  آقایان
  • مسئول بخش: خانم   خدامی
  • تعداد نیروی بخش:     12   نفر
  • تعداد تخت فعال در بخش:   32  تخت

پزشکان :

  • دکتر  آقایان
  • دکتر  فرجام فر
  • دکتر قادری