بیمه های طرف قراداد

تعداد بازدید:۵۵۰۸

                                                                   

 

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان و مدارک مورد نیاز جهت ارائه

بیمه تامین اجتماعی

دستور بستری - فتوکپی صفحه اول دفترچه عکس دار و دارای اعتبار  تایید نماینده بیمه

بیمه خدمات درمانی و سلامت: دستور بستری - فتوکپی صفحه اول دفترچه بیمه  تایید نماینده بیمه  در صورت عکسدار نبودن دفترچه بیمه اطفال زیر 2 سال ارائه فتوکپی دفترچه پدر یا مادر الزامی است

بیمه نیروهای مسلح

دستور بستری  فتوکپی صفحه اول دفترچه عکس دار و دارای اعتبار  معرفی نامه سیستمی  تایید نماینده بیمه  معرفی نامه از یگان خدمتی یا برگ اعزام برای سربازان

بیمه کمیته امداد

دستور بستری - فتوکپی کارت کمیته امداد  معرفی نامه از کمیته امداد

بیمه ملت (بازنشستگان ذوب آهن)

دستور پزشک - فتوکپی صفحه اول دفترچه  تایید دفترچه بیمه توسط اداره ذوب آهن فتوکپی کارت ملی

مصدومین حوادث ترافیکی

مراجعه اول برگ 115 یا کروکی یا نامه کلانتری به همراه کارت ملی  مراجعات بعدی کروکی یا نامه کلانتری برابر با اصل  مصدومین حوادث ترافیکی سایر شهرها جهت بستری و ادامه درمان در بیمارستان، مدارک بستری در بیمارستانی که بار اول بستری شده اند مانند برگ پذیرش یا خلاصه پرونده نیاز است

بانکها

دستور بستری- فتوکپی صفحه اول دفترچه بیمه عکس دار  معرفینامه از سرپرستی بانک ها  معرفی نامه از بیمه(sos) کمک رسان ایران برای بیمه شدگان بستری بانک صادرات

بیمه روستایی

دستور بستری- داشتن کد ارجاع از خانه بهداشت روستایی محل سکونت بجز بیمارانی که از اورژانس بیمارستان بستری میشوند.

بیمه تکمیلی طرف قرارداد

تجارت نو 

 

سایر بیمه های طرف قرارداد

شرکت نفت - صدا سیما  ( پذیرش بستری با ارائه معرفی نامه )