نفرولوژی

تعداد بازدید:۱۷۰۶

بخش نفرولوژی

  • رئیس بخش: آقای دکتر سالاری
  • مسئول بخش: خانم بداقی
  • تعداد نیروی بخش:     15   نفر
  • تعداد تخت فعال در بخش: 21 تخت

پزشکان :

  • دکتر سالاری
  • دکتر سعیدی
  • دکتر ابراهیمی