قلب و عروق

تعداد بازدید:۱۲۹۰

بخش قلب و عروق

  • رئیس بخش: آقای دکتر
  • مسئول بخش: خانم  ملکی زاده
  • تعداد نیروی بخش:     17   نفر
  • تعداد تخت فعال در بخش:   26  تخت

پزشکان :

  • دکتر شیبانی
  • دکتر پورمند
  • دکتر ذوالفقاری