گردشگری سلامت

تعداد بازدید:۲۶۱۵

در حال حاضر این مرکز دارای:

کلینیک تخصصی وفوق تخصصی

ارتوپدی – اورولوژی – پوست – جراحی عمومی – گوش حلق بینی – داخلی- اعصاب وروان – چشم – جراح مغز واعصاب – غدد- مغز واعصاب – عفونی – انکولوژی- روماتولوژی – نفرولوژی – قلب – طب پیشگیری – ریه

بخش های بستری

اعصاب وروان – عفونی – داخلی –قلب – گوارش (ریه –غدد – نفرولوژی – رماتولوژی)-POST  CCU- جراحی چشم – جراحی گوش حلق بینی – اورولوژی – ارتوپدی- جراحی مغز واعصاب – ICU- CCU- جراحی عمومی– دیالیز – شیمی درمانی

پاراکلینیک

آزمایشگاه – رادیولوژی – سونوگرافی – سی تی اسکن – آندوسکوپی – کلونوسکوپی- برونکوسکوپی ریه –اسکن هسته ای – سنگ شکن

MRI- تراکم استخوان – ماموگرافی- نوار عصب وعضله –شنوایی سنجی – بینایی سنجی – تست عملکرد ریه (اسپیرومتری)

اتاق عمل

جراحی ارتوپدی- جراحی اصلاع دفورمیتی های مادرزادی اندام – جراحی عمومی وزیبایی- جراحی چشم –جراحی اورولوژی – جراحی مغز واعصاب- جراحی گوش وحلق وبینی

 

اطلاعات جغرافیایی بیمارستان

بیمارستان امام حسین شاهرود واقع در خیابان امام ، انتهای 28 متری آیت ال.....توحیدی  دارای بخش های ویژه– کلینیک تخصصی وفوق تخصصی- پاراکلینیک و واحد های پشتیبانی و اداری می باشد .

 

اعضای دپارتمان IPD

پزشک IPD -آقای دکتربیجندی

پرستارIPD-سرکار خانم قاجار

کارشناس IPD-سرکارخانم مصلحی

مسئول IT- آقای مهندس رفعت