گوارش

تعداد بازدید:۲۴۳۶

بخش گوارش

  • رئیس بخش: آقای دکتر دانش پژوه
  • مسئول بخش: خانم  حسین زرگری
  • تعداد نیروی بخش:     22   نفر
  • تعداد تخت فعال در بخش:   40  تخت

پزشکان :

  • دکتر دانش پژوه
  • دکتر واحدی
  • دکتر خفاف
  • دکتر عامریان
  • دکتر ناظمی