اتاق عمل

تعداد بازدید:۱۸۷۴

بخش اتاق عمل

  • رئیس بخش: آقای دکتر جواد نوریان
  • مسئول بخش: آقای موسوی
  • تعداد نیروی بخش:     65    نفر
  • تعداد تخت فعال در بخش:   9  تخت