مددکاری

تعداد بازدید:۳۹۹۱

 

مددکاری بیمارستان قادر به یاری رساندن به شما در موارد زیر می باشد:

کارشناسان واحد مددکاری بیمارستان امام حسین (ع) آماده ارائه کمک، راهنمایی و مشاوره های تخصصی در زمینه مسائل و مشکلات درمانی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی به بیماران عزیز در زمان پذیرش، حین درمان و زمان ترخیص می باشند.

در زمان پذیرش:

چنانچه بیماران عزیز مشکلی در زمینه پذیرش و بستری به هر علتی (نداشتن بیمه، همراه و ...) داشته باشند می توانند با مراجعه به دفتر مددکاری بیمارستان راهنمایی لازم را دریافت نمایند.

در حین درمان:

مددکاران اجتماعی هر روز به همه بخش ها مراجعه می نمایند و بر بالین بیمارانی که مشکلات درمانی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی دارند و توسط پزشک، سرپرستار و پرستار به مددکاری ارجاع می شوند حضور می یابند تا به حل مشکلات آنان بپردازند. چنانچه بیمار عزیزی نیاز به مشاوره با مددکاران و استفاده از خدمات مددکاری را داشته باشند می توانند به مددکاری مراجعه یا با تلفن داخلی 435 و خط مستقیم 32366881 تماس حاصل نمایند تا ضمن بیان مشکلات خود از راهنمایی و کمک تخصصی مددکاران استفاده نمایند.

در زمان ترخیص:

چنانچه بیماران عزیز به هر دلیلی برای ترخیص و ترک بیمارستان با مشکلی مواجه شدند می توانند به مددکاری مراجعه نمایند.