جراحی ۱

تعداد بازدید:۱۲۲۰

بخش جراحی

  • رئیس بخش: آقای دکتر ابراهیمی
  • مسئول بخش: خانم مریم آذرمهر
  • تعداد نیروی بخش:     21    نفر
  • تعداد تخت فعال در بخش: 40 تخت

پزشکان متخصص :

  • دکتر ابراهیمی
  • دکتر اکبری جامعه
  • دکتر فولادی
  • دکتر تورانی
  • دکتر غفاری