فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۲۲۷۲

جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور برای استفاده از اینترنت، به صورت زیر اقدام نمایید: 

1- دریافت فرم درخواست ایجاد حساب کاربری از واحد فناوری اطلاعات

2- تکمیل و امضای فرم مربوطه

3- ارائه به رئیس بیمارستان و تایید آن

4- ارائه فرم تکمیل شده به واحد فناوری اطلاعات بیمارستان به صورت حضوری و یا از طریق اتوماسیون

 

نکته:

1- حساب کاربری شما در صورت طی مراحل فوق، پس از 24 ساعت فعال می شود.

2- لازم است پس از تعریف حساب کاربری، در اولین اتصال به اینترنت، رمز عبور خود را از لینک زیر تغییر دهید: 

تغییر رمز عبور حساب کاربری

 

3- سابقه بازدید شما از صفحات اینترنت با نام کاربری خودتان ثبت می گردد، بنابراین لازم است همکاران برای مصارف علمی و اداری از اینترنت دانشگاه استفاده نمایند.

قانون جرایم رایانه ای