پرسشنامه ارزیابی رضایتمندی بیماران

پرسشنامه ارزیابی رضایتمندی بیماران
 • 0
 • تاریخ تکمیل فرم*
  1
 • بخش بستری:*
  2
 • سن*
  3
 • جنسیت*
  4
 • شغل*
  5
 • میزان تحصیلات*
  6
 • بیمه*
  7
 • خواهشمند است به منظور افزایش کیفیت خدمات این بیمارستان میزان رضایتمندی خود را در خصوص هر یک از موارد ذیل به وسیله انتخاب یکی از گزینه مشخص فرمایید:
  8
 • دسته
  9
 • پزشک معالج خود را می شناسم و از نحوه برخورد وی رضایت دارم*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  10
 • پزشک معالج به سوالات من با صبر و حوصله پاسخ داده است.*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  11
 • پزشک معالج هنگام ترخیص در خصوص اقدامات مراقبتی پس از ترخیص توضیحات کافی را ارائه داده است.*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  12
 • پرستاران رفتار محترمانه ای با من داشته اند.*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  13
 • در هر شیفت پرستار، مراقب من خود را معرفی کرده است.*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  14
 • پرستار در ابتدای بستری راهنمایی لازم در خصوص معرفی بخش،دستبند شناسایی، زنگ خطر و ...را نجام دادند.*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  15
 • پرستار در طول بستری در خصوص بیماری و داروهای مورد استفاده آموزش لازم را به من دادند.*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  16
 • پرستاران در موارد مورد نیاز به موقع بر بالین من حضور یافتند.*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  17
 • پرستاران مراقب پوشش و حریم خصوصی من در زمان انجام خدمات بالینی هستند.*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  18
 • پرستار پیگیر اقدامات تشخیص مانند سونوگرافی،آزمایشات،عکس،سی تی اسکن و ... من بوده اند.*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  19
 • مدت زمان انتظار برای خدمات تشخیصی مناسب بوده است.*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  20
 • پرستاران برای برطرف نمودن درد ناشی از بیماری من، اقدامات لازم را انجام می دادند.*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  21
 • رضایت کلی شما از مراقبت های پرستار تا چه میزان است.*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  22
 • از برخورد پرسنل خدماتی بخش رضایت دارم.*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  23
 • از وضعیت گرمایشی و سرمایشی و تهویه بخش رضایت دارم.*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  24
 • از کیفیت غذای سرو شده (طعم، تنوع، مقدار، و ...)رضایت دارم.*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  25
 • اتاق بستری و ملحفه ها تمیز هستند.*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  26
 • داروهای مورد نیاز در بیمارستان در طول مدت بستری موجود بوده است.*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  27
 • سرویس های بهداشتی بخش تمیز هستند.*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  28
 • رضایت کلی شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان چه میزان است.*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  29
 • در صورت نیاز مجدد به این بیمارستان مراجعه می نمایم.*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  30
 • نظرات و پیشنهادات شما*توضیح بیشتر
  31