مدیربهبود کیفیت و ایمنی بیمار بیمارستان امام حسین(ع)دانشگاه علوم پزشکی شاهرود خبر داد:

برگزاری ۶۳ کمیته­ ی بیمارستانی در ۱۴ ماه گذشته در بیمارستان امام حسین(ع)

۰۴ خرداد ۱۴۰۲ | ۱۳:۰۴ اسلاید شو اخبار
برگزاری ۶۳ کمیته­ ی بیمارستانی در ۱۴ ماه گذشته در بیمارستان امام حسین(ع)

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیربهبود کیفیت و ایمنی بیمار بیمارستان امام حسین(ع)دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت: در سال 1401 تعداد 50  کمیته بیمارستانی در مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، برگزار شده است.

مریم رضایی گفت: بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی، 10 کمیته اصلی و 4 کمیته فرعی در این مرکز فعال هستند .

وی افزود: در دو ماهه اول سال سال جاری نیز 13 کمیته بیمارستانی در مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، برگزار شده است.

خاطر نشان می کنیم  یکی از سیاست های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارتقای کیفی و کمی خدمات ارائه شده در مراکز بهداشتی درمانی، راه اندازی کمیته های بیمارستانی است. یکی از اهداف مهم تشکیل این کمیته ها ایجاد یک اتاق فکر منسجم و متخصص برای برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی فعالیت های بیمارستانی در جهت حصول اهداف کلی و اختصاصی بیمارستان با استفاده از همفکری و خرد جمعی است.


نظر شما :