به گزارش روابط عمومی بیمارستان امام حسین (ع)

نخستین جلسه مدیران اجرایی بیمارستان امام حسین (ع) در تابستان ۱۴۰۰

۱۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۰ اسلاید شو اخبار
تعداد بازدید:۸۹
نخستین جلسه مدیران اجرایی بیمارستان امام حسین (ع) در تابستان ۱۴۰۰

نخستین جلسه مدیران اجرایی در تابستان ۱۴۰۰ با حضور ریاست بیمارستان آقای دکتر مقربیان، معاون درمان بیمارستان آقای دکتر صیدآبادی، معاون توسعه بیمارستان آقای دکتر یحیایی و دیگر اعضائ کار گروه مدیران مورخ دوازدهم تیر ماه ۱۴۰۰ با موضوع : برنامه عملیاتی بیمارستان برگزار شد


نظر شما :