به گزارش روابط عمومی بیمارستان امام حسین (ع)

کمیته مورتالیتی و موربیدیتی بیمارستان امام حسین(ع) در سالن جلسات برگزار شد

۲۰ تیر ۱۴۰۰ | ۰۷:۳۸ اسلاید شو اخبار
تعداد بازدید:۶۶

کمیته مورتالیتی و موربیدیتی بزرگسال با حضور ریاست بیمارستان آقای دکتر مقربیان ،معاونت درمان بیمارستان آقای دکتر صید آبادی و دیگر اعضای کارگروه در خصوص بررسی و بحث و تبادل نظر و نیز اقدامات و پیگیری دو پرونده مطروحه در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹  در سالن جلسات ریاست برگزار گردید.


نظر شما :