به گزارش روابط عمومی بیمارستان امام حسین (ع)

کمیته مشترک اقتصاد سلامت بیمارستان و کارشناسان معاونت توسعه و درمان دانشگاه

۲۱ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۵۲ اسلاید شو اخبار
تعداد بازدید:۱۵۵
کمیته مشترک اقتصاد سلامت بیمارستان و کارشناسان معاونت توسعه و درمان دانشگاه

کمیته مشترک اقتصاد سلامت بیمارستان و کارشناسان معاونت توسعه دانشگاه و درمان با راموضوعات : شناسایی، تبادل نظر و ارتقائ بخشهای درآمد زا و الویت بندی هزینه ها  با حضور ریاست و معاونت توسعه بیمارستان و دیگر اعضائ کارگروه اقتصاد سلامت در سالن جلسات ریاست برگزار گردید.


نظر شما :